Børnemindelunden på Egekirkegården

Børnemindelunden på Egekirkegården for de meget små børn er en del af omsorgen for de forældre, som har mistet børn før 22. svangerskabsuge. Hospitalsenheden Vest tilbyder alle forældre at varetage omsorgen for det meget lille barn frem til den særlige børneplæne. Området er stillet tilrådighed af Holstebro Kirkegårde, som en del af samarbejdet med Hospitalsenhed Vest.

Hvor finder vi Børnemindelunden Egekirkegården.pdf

 

Meningsløsheden står som et smerteskrig over tabet af et barn. Og meningsløsheden bliver ikke mindre af, at man evt. finder en årsag eller grund til, at barnet døde. For barnet var meningen, og meningsløsheden er en konsekvens af, at det mistede barn var unikt og uerstatteligt og kan aldrig trøstes væk. Det eneste værn imod meningsløsheden mørke er at trodse meningsløsheden med lyset fra den kærlighed, som barnet nåede at kalde frem i ens hjerte.

Sorgen over et mistet barn har man med sig resten af livet. I begyndelsen er det knuste hjerte en konstant smerte. Med tiden bliver sorgen for de fleste et ømt punkt, som man af og til støder på, så man mindes og måske græder.

Nogle formår med tiden at finde en form for mening med det skete. Andre holder fast i det gådefulde og meningsløse. Men ingen kan pådutte andre en forklaring, uden det bliver bortforklaring.

Det er en helt personlig gave og byrde, at noget uerstatteligt har rørt ved ens liv.

Venter man et barn, venter og håber man at få lov til at fortælle verdens dejligste fortælling. Når barnet dør, er det pludselig en diametralt modsat fortælling, barnet har fået – verdens tungeste fortælling.

Selvom det er en tung fortælling, så er det en nødvendig fortælling, for den er Jeres fortælling. Barnets begravelsessted indgår som vigtig del af den nødvendige fortælling, og det er vigtigt for mange forældre at have et konkret sted for sorgen.

Skrevet af hospitalspræst Svend Erik Søgaard og jordmoder Maritha Bjerre.