Efter begravelsen

De første uger efter begravelsen vil blomster og kranse fra højtideligheden pynte graven eller blive lagt på en af kirkegårdenes ceremonipladser..

Pårørende fjerner selv herefter blomster og kranse, efterhånden som de visner. Ønskes det udført af kirkegården, bedes De venligst kontakte kirkegårdskontoret. Alle blomster og kranse vil da blive fjernet på en gang.

Jorden over en kistegrav vil som regel sætte sig 1 til 3 måneder efter begravelsen, alt afhængigt af vejret. Kirkegården sørger for opretning af graven, samt nyplantning af hæk, såfremt det måtte være nødvendigt. Begge dele sker uden beregning, men der skal påregnes en passende tidsfrist efter begravelsen har fundet sted.

Stenhuggeren kan normalt anbringe mindestenen på gravstedet straks efter stenen er færdigarbejdet.

Med undtagelse af græsplænebegravelse, må familien gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Der gøres opmærksom på, at flere afdelinger på kirkegården er pålagt klausuler angående anlægstyper, sten, vedligeholdelse m.m.

Planter og andre nødvendige materialer til gravstedsanlæg kan købes på kirkegården. Kontakt kirkegårdskontoret vedrørende priser m.m.

Kirkegården kan også påtage sig anlægsarbejdet. Ønskes dette, kan der træffes aftale med kirkegårdskontoret, om et møde – med en af kirkegårdens gartnere – hvor udformning af gravstedsanlægget aftales. Kirkegårdens personale anlægger kun gravsteder i perioden fra uge 16-22 og igen fra uge 35-41.

Det skal bemærkes, at kirkegården aldrig genanlægger et gravsted efter begravelser, uden forudgående aftale herom med gravstedsindehaveren. Dette gælder uanset om kirkegården har aftale om renholdelse / vedligeholdelse af gravstedet.