Efter Bisættelsen

Blomster og kranse fra bisættelsen vil blive anbragt på det erhvervede gravsted eller blive lagt på en af kirkegårdenes ceremonipladser.

Pårørende fjerner selv herefter blomster og kranse, efterhånden som de visner. Ønskes det udført af kirkegården, bedes de venligst kontakte kirkegårdskontoret. Alle blomster og kranse vil da blive fjernet på en gang.

Er der ønske om anbringelse af urnen på fællesplænen - eller en anden kirkegård - vil blomster og kranse blive anbragt på ceremonipladsen i forbindelse med kapellet.

I forbindelse med højtideligheden, eller senere, kontaktes kirkegårdskontoret, hvor der aftales nærmere vedrørende nedsættelsen af urnen. Urnenedsættelserne forgår i den almindelige arbejdstid på kirkegårdene, dvs. mandag til torsdage fra kl. 8.00-15.00 og fredage fra kl. 8.00-13.30 (i vinterperioden fra kl. 8.00-14.30), efter særlig aftale og mod betaling kan urnen nedsættes ned en lørdag.

Stenhuggeren kan normalt anbringe mindestenen på gravstedet straks efter stenen er færdigforarbejdet.

Med undtagelse af græsplænebegravelse, må familien gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Der gøres opmærksom på, at flere afdelinger på kirkegården er pålagt klausuler angående anlægstyper, sten, vedligeholdelse m.m.

Planter og andre nødvendige materialer til gravstedsanlæg kan købes på kirkegården. Kontakt kirkegårdskontoret vedrørende priser m.m.

Kirkegården kan også påtage sig anlægsarbejdet. Ønskes dette, kan der træffes aftale med kirkegårdskontoret, om et møde – med en af kirkegårdens gartnere – hvor udformning af gravstedsanlægget aftales. Kirkegårdens personale anlægger kun gravsteder i perioden fra uge 16-22 og igen fra uge 35-41.

Det skal bemærkes, at kirkegården aldrig genanlægger et gravsted efter begravelser, uden forudgående aftale herom med gravstedsindehaveren. Dette gælder uanset om kirkegården har aftale om renholdelse / vedligeholdelse af gravstedet.