Før begravelsen eller bisættelsen

Holstebro Kirkegårde råder over to kapeller, det er vigtigt at man kontakter kirkegårdskontoret, hvis man ønsker at afholde begravelsen eller bisættelsen fra et af disse kapeller.

Bedemand eller de pårørende kan aftale tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen med kirkegårdskontoret.

 

Nordre- og Søndre Kirkegårdens kapelsal

Begravelse eller bisættelse kan finde sted på følgende tidspunkter:

Hverdage, samt lørdage kl. 9.00, 11.00 og 13.00.

Søndre- og Nordre Kirkegårdes kapelsal

Ved Nordre- og Søndre Kirkegårdens kapelsal er det muligt, at afholde begravelsen eller bisættelsen uden gejstlig medvirken.

 

Egekirkegårdens kapelsal

Begravelse eller bisættelse kan finde sted på følgende tidspunkter:

Hverdage, samt lørdage kl. 10.00, 12.00 og 14.00.

Egekirkegårdens kapelsal

Man skal være opmærksom på at Egekirkegårdens kapel er indviet og at det derfor er med gejstlig medvirken ved handlingerne.  

 

Udtagelse af gravsted

I forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, skal der også udtages et gravsted, hvor kisten eller urnen skal nedsættes. På Holstebro Kirkegårde er der en række forskellige gravstedstyper, som man som pårørende kan vælge imellem. Vores personale guider jer igennem mulighederne, så vi finder netop det gravsted som matcher jeres og afdødes ønsker.

Man kan rette henvendelse kirkegårdskortoret for at aftale nærmere vedr. udtagelsen af gravstedet.  

 

Takster for Ikke-medlemmer af folkekirken

Ikke-medlemmer af folkekirken skal bl.a. betale for følgende i forbindelse med en begravelse eller bisættelse:

  • Kapelleje inkl. kirkebetjening (kan fravælges, såfremt handlingen ikke afholdes fra kapellet).
  • Organist (kan fravælges).
  • Kirkesanger (kan fravælges).
  • Erhvervelse af gravstedet.
  • Gravkastning af kisten (plus tillæg ved lørdage, samt gravning i dobbelt dybde).
  • Gravkastning af urnen og nedsættelse (plus tillæg ved lørdage).
  • Kransekørsel

Takster for medlemmer af folkekirken

Holstebro Provsti har besluttet at ovenstående takster, ikke bliver opkrævet medlemmer af folkekirken, dog med undtagelse af urnenedsættelser på lørdage, gravning i dobbelt dybde og kransekørsel.

Der tages forbehold for ændringer i takstfastsættelserne fra Holstebro Provsti.