Forår 2016

  • Alle julekranse, puder m.v. bliver indsamlet i uge  10, fra de gravsteder som kirkegården vedligeholder.
  • Grandækningen (julepyntningen) bliver indsamlet i uge 10 fra samtli ge gravsteder.
  • Forårsblomster  (stedmoder) bliver plantet i uge 13.
  • Kirkegårdens personale starter med nyanlæg af gravsteder  / renovering af kirkegårdsanlæg fra og med uge 16.
  • Kirkegårdens personale stopper med nyanlæg af gravsteder / renoveringer kirkegårdsanlæg  med udgangen af uge 22.
  • Sommerblomster (begonia) bliver plantet i uge 22.
  • Kirkegårdens personale klipper gravstedshække inden sommerferien, så vidt det er muligt.

 

Vær opmærksom på at:

Elektrisk lys (solcellelamper) på kirkegården er  forbudt. Det er ligeledes forbudt at foretage kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Af hensyn til personalets sikkerhed fjernes alle glasvaser.

På plæneafdelingerne fjernes potteplanter, krukker, dekorationsskåle, gravlys m.m., uden ansvar af kirkegårdens personale.

Alle kørelåger bliver låst på følgende tidspunkter:

Mandag-torsdag kl. 15.30

Fredag              kl. 14.00