Pleje og vedligeholdelse af gravsteder

Med undtagelse af plænegravsteder og gravsteder med særlige servitutter, må gravstedsindehaveren gerne selv sørge for pleje og vedligeholdelsen af sit gravsted.

Ønskes det, kan kirkegården udføre ren.- og vedligeholdelse m.m. mod betaling.

Aftalerne kan indgås som årlige aftaler med halv- eller helårlig fakturering. Halvårlige aftaler udfaktureres i juni og helårlige aftaler udfaktureres i december måned.

Pleje og vedligeholdelse med årlig fakturering indbefatter følgende ydelser:

Emne Beskrivelse
Skilte Kontroller at nummerskilt og markering for renholdelse eller legat er på plads ved mindesten.
Hække At hække er fri for ukrudt på begge sider. Fremmede trævækster fjernes med rod.
Vaser Vaser der ikke er i brug lægges bag mindesten. Granitvaser, kontrolleres om vasen sidder løs og er fri for jord i bunden.
Buketter Visne buketter fjernes en gang om ugen.
Anlæg Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes med det samme. Ved jordsænkning og større skader gives meddelelse til gravstedsejeren.
Mindesten Mindestenens front holdes friklippet.
Blomsterbed Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses.
Beplantning Visne stilke klippes af. Udgåede planter, graves op og der gives besked til gravstedsejeren. Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid.
Stauder Holdes i optimal vækst.
Gravstedet Hele gravstedet skuffes. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet rives pænt. Affejning af sten-kant, trædesten og forkanter. Tilse helhedsindtrykket er i orden.

Udvidet pleje og vedligeholdelse

Men aftalerne kan også laves som legat-aftaler, og så vil aftalen være omfattet af udvidet pleje og vedligeholdelse. Legat-aftalerne tegnes for minimum 5 år og op til fredningstiden, for kister er denne periode 20 år, og for urner er den 10 år. Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter.  Det anbefales at aftalen for udvidet pleje og vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet.

Foruden ovenstående ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse, omfatter udvidet pleje og vedligeholdelse også:

  • Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter.

  • Opretning efter jordsætning.

  • Supplering af perlegrus og muld.

  • Rensning og opretning af mindesten.