Praktiske oplysninger:

Antal siddepladser i Egekirkegårdens Kapelsal: 128

Antal siddepladser i Søndre og Nordre Kirkegårdes Kapelsal: 108