Lidt om kirkegårdens historie

Tilbage i tidlig middelalder begyndte holstebroerne, at begrave deres døde i området omkring den gamle sognekirke, midt i købstaden.

Et dige - senere en mur - omgav kirkegården, som fire porte fra henholdsvis Nørregade, Nellikestræede, Horsstræde og Skolegade gav adgang til.

Her kunne man i 1700årene se gravminder over kendte borgere som købmand Christen Jepsen Læs mere...

Søg gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår.

Du får oplyst kirkegård, afdeling og gravnummer.

Klik her for at finde gravsteder

Det gælder dog ikke personer, som er nedsat på de anonymes plæne.

Find vej

Egekirkegårdens kapel ligger på adressen Viborgvej 69. Højtideligheder finder sted på følgende tidspunkter i Egekirkegårdens kapel kl. 10.00, 12.00 og 14.00. Egekirkegårdens kapel er indviet og derfor skal der medvirke en præst under højtideligheden, dvs. kapellet kan ikke benyttes til en borgerlig begravelse eller bisættelse.  

Find vej til Egekirkegårdens kapel

Viborgvejs Kirkegårds kapel ligger på adressen Viborgvej 10B. Benyt eventuel nedenstående links for at få vist placeringerne på et kort. Højtideligheder finder sted på følgende tidspunkter i Nordre- og Søndre Kirkegårdens kapel kl. 09.00, 11.00 og 13.00. Nordre- og Søndre Kirkegårds kapel er ikke indviet og kan derfor benyttes til borgerlig begravelse eller bisættelse.  

Find vej til Viborgvejs kirkegårds kapel

Interesserede er altid velkommen til at besøge kirkegårdene på de nævnte adresser.

Forholdregler vedr. COVID-19 på Holstebro Kirkegårde og Krematorium

Opdaterede retningslinjer for covid-19 håndtering i folkekirken og Holstebro Kirkegårde og Krematorium

Som led i genåbningen af folkekirken har Kirkeministeriet fremsendt nogle opdaterede retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken. Det har indvirkning på brugen af vores kapeller og deltagerantallet udenfor kapellerne ved begravelser/bistættelser, samt urnenedsættelser.

Antal deltagere i kapellerne Holstebro kirkegårde.pdf

Reviderede retningslinjer for ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund version 14. juni 2021

Vi har nu indarbejdet disse i vores egne retningslinjer for brugen af kirkegårdskapellerne, samt deltagerantal ved begravelseshandlinger og urnenedsættelser.

Opdateret retningslinjer for Holstebro Kirkegårde.pdf

Vi beder stadig folk om at vise hensyn til vores personale og overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Giver det anledning til spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret.

Link

Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Statens Serum Institut:

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

Styrelsen for Patientsikkerhed:

https://stps.dk/da/nyheder/2020/saadan-foregaar-smitteopsporing-af-covid-19-ny-coronavirus/#

Udenrigsministeriet:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Viborg Stift:

https://viborgstift.dk/praester/vejledninger-til-praester/corona-vejledning