Lidt om kirkegårdens historie

Tilbage i tidlig middelalder begyndte holstebroerne, at begrave deres døde i området omkring den gamle sognekirke, midt i købstaden.

Et dige - senere en mur - omgav kirkegården, som fire porte fra henholdsvis Nørregade, Nellikestræede, Horsstræde og Skolegade gav adgang til.

Her kunne man i 1700årene se gravminder over kendte borgere som købmand Christen Jepsen Læs mere...

Søg gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår.

Du får oplyst kirkegård, afdeling og gravnummer.

Klik her for at finde gravsteder

Det gælder dog ikke personer, som er nedsat på de anonymes plæne.

Find vej

Egekirkegårdens kapel ligger på adressen Viborgvej 69. Højtideligheder finder sted på følgende tidspunkter i Egekirkegårdens kapel kl. 11.00 og 14.00. Egekirkegårdens kapel er indviet og derfor skal der medvirke en præst under højtideligheden, dvs. kapellet kan ikke benyttes til en borgerlig begravelse eller bisættelse.  

Find vej til Egekirkegårdens kapel

Viborgvejs Kirkegårds kapel ligger på adressen Viborgvej 10B. Benyt eventuel nedenstående links for at få vist placeringerne på et kort. Højtideligheder finder sted på følgende tidspunkter i Nordre- og Søndre Kirkegårdens kapel kl. 09.30 og 12.30. Nordre- og Søndre Kirkegårds kapel er ikke indviet og kan derfor benyttes til borgerlig begravelse eller bisættelse.  

Find vej til Viborgvejs kirkegårds kapel

Interesserede er altid velkommen til at besøge kirkegårdene på de nævnte adresser.

Undskyld vi roder og støjer omkring Egekapel

Udvidelse af Holstebro Krematorium                 

Siden efteråret 2019 har kirkegårdsbestyrelsen arbejdet intenst på en udvidelse af Holstebro Krematorium og her i 2023 er det arbejde ved at blive realiseret. 

Nødvendigheden for udvidelsen af vores krematorium skal findes i den markante stigning i dem, der vælger en bisættelse og efterfølgende kremering. Siden 2000 er kremerings-procenten vest for Storebælt steget fra ca. 60% til 84% i 2023. På Holstebro krematorium har det betydet en stigning fra ca. 2.000 kremeringer til 3.050 kremeringer i 2022, samtidig ser vi også ind en fremtid med nogle meget store årgange befolkningsmæssigt. 

For at imødekomme de fremtidige udfordringer, vil det nye anlæg bestå af to ovnlinjer og et større kølerum. Fremadrettet vil der også være mulighed for, at to bedemænd kan aflevere kister ad gangen, så de logistikmæssige udfordringer skulle også blive lettet i fremtiden.

Hvor vi før også har været nødsaget til at afvise meget store kister pga. ovnens størrelse, kan den ene af de nye ovne håndtere overstørrelseskister.

Klik her for at se:Situationsplan.pdf

Klik her for at se:Facader nord og syd.pdf

Klik her for at se:Facader øst og vest.pdf

Forvent støj fra byggepladsen og dage med begrænset adgang til kapellet

Med et byggeri i denne størrelse, må der forventes støj fra byggepladsen og i perioder vil der være særdeles meget støj. Der vil også være perioder, hvor kapellet vil være lukket af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. når der skal løftes beton-elementer ind over bygningen.

Vi vil fra kirkegårdens side forsøge rettidigt at informere vores brugere og samarbejdspartnere om det pågående arbejde. 

Er man som pårørende bekymret for støjen fra byggepladsen under handlingen, vil vi opfordre til at benytte kapellet på Viborgvej. Men modsat ønsker vi heller ikke at lukke Egekapellet for handlinger, hvis man som pårørende har et stort ønske om at den skal foregå der. Men vi kan ikke garantere, at der ikke kan forekomme støj fra byggepladsen.  

Lukning af de to offentlige toiletter

De to offentlige toiletter på bagsiden af krematoriet er ikke længere tilgængelige grundet ombygningen. Vi henviser til toilettet i kapellet, som vil være tilgængeligt i kirkegårdscaféens åbningstider.

Ny midlertidig ceremoniplads 

De eksisterende ceremonipladser til blomster og kranse bag kapellet er desværre blevet ryddet af hensyn til byggepladsen.

Derfor er der blevet etableret en ny midlertidig ceremoniplads til højre for klokketårnet, når man kigger ind på kapellet forfra.